Sprijin legalDe ce să alegem această cale pentru dobîndierea despăgubirii?
Centru European de Despăgubiri va ofera urmatoarele servicii:
administrare rapidă
confortabil si eficient
sumă maximă de despăgubire
profesionalism
respect reciproc
sinceritate
transparenţă
corectitudine

Cat trebuie sa platesti?
Centru European de Despăgubiri nu precepe taxă in avans! Se lucrează pe aşa zisaTaxă De Succes”, adică onorariul este plătit de persoana/persoanele despăgubite din suma de despăgubire la momentul incasarii despagubirilor.

Ce sunt daunele morale?

Daunele morale constau în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, la sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, la demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare.

Repararea prejudiciului trebuie să fie integrală, fără distincţie, după cum acesta este material sau moral. În privinţa prejudiciului moral, judecătorul apreciază, de la caz la caz, dacă prejudiciul trebui reparat sub formă bănească şi în ce cuantum sau, dimpotrivă, dacă nu trebuie astfel reparat întrucât gravitatea sa nu justifică o asemenea măsură.

Cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare.
Cuantumul daunelor morale se stabileşte, prin apreciere, ca urmare a aplicării de către instanţa de judecată a criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză, în plan fizic şi psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care le-a fost afectată situaţia familiară, profesională şi socială.

Totodată, în cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii sunt subordonate conotaţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs victimei.

Cade în sarcina victimei să aducă un minim de argumente şi indicii din care să rezulte măsura afectării drepturilor nepatrimoniale prin fapta ilicită a autorului accidentului de natură a duce la evaluarea corectă a despăgubirilor cu titlu de  compensație a prejudiciului  moral.

Cine are dreptul la despăgubiri RCA?


Drept de despăgubire RCA / Carte Verde îl are orice persoană care a suferit un prejudiciu material, fizic sau psiho-afectiv, în urma unui accident de circulaţie rutieră produs prin intermediul unui vehicul înmatriculat şi asigurat RCA / Carte Verde, cu excepţia autorului accidentului, indiferent dacă persoana prejudiciată se afla în interiorul sau în  sau exteriorul vehiculului cu care s-a produs accidentul, dacă era pasager, pieton, biciclist, motociclist, căruţaş, conducătorul auto şi pasagerii celuilalt vehicul implicat în accidentul rutier etc..

In caz de vătămări corporale sau deces, nu are importanţă la despăgubire dacă victima direct vătămată este rudă cu autorul accidentului. Astfel, victima directă a accidentului rutier va fi despăgubită pentru propriul prejudiciu suferit, indiferent dacă autorul accidentului este tatăl, mama, fiul, fratele, soțul, soţia …
Refritor la despagubirea daunelor morle art.1391 Noul cod civil prevede:

Art. 1391   Repararea prejudiciului nepatrimonial
(1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.
(2) Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.
(3) Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalităţii oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o tranzacţie sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
(4) Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispoziţiilor prezentului articol, nu trece la moştenitori. Aceştia îl pot însă exercita, dacă acţiunea a fost pornită de defunct.
(5) Dispoziţiile art. 253-256 rămân aplicabile.

Autorul producerii accidentului nu poate emite pretenţii de despăgubire prin asigurarea RCA pentru propriul prejudiciu material, fizic, psihic sau afectiv, în caz de vătămare corporală. De asemenea, rudele autorului accidentului rutier, în cazul decesului acestuia, nu pot pretinde pretenţii de despăgubire, pentru prejudiciul material şi moral suferit ca urmare a decesului acestuia deoarece prejudiciul este produs chiar de autorul accidentului defunct.

In cazul decesului autorul accidentului, rudele acestuia pot pretinde un drept de despăgubire pentru propriile vătămări corporale corporale suferite, deoarece asigurarea RCA este o asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule..

Dreptul de despăgubire este un drept personal şi direct al victimei care a suferit un prejudiciu material, psihic şi/sau afectiv, precum şi a victimelor indirecte (mediate) în cazul survenirii decesului a victimei directe ca urmare a accidentului rutier.

Cu părere de rău, avem cauze din toate categoriile de victime enumerate mai sus care necesită multă delicatețe, înţelegere, omenie si profesionalism.

Asistenta oferita de consultantii nostri tine cont atat de traumele psihice cat si de daunele morale si materiale, iar pentru asta luptam alaturi de victime ca acestia sa beneficieze de o recompensare financiara corespunzatoare cu nivelul prejudiciului suferit.

Limite de despagubire

Pentru anul 2009:
- pentru pagube materiale: 300.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces 1.500.000 EUR / eveniment

Pentru anul 2010:
- pentru pagube materiale: 500.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces: 2.500.000 EUR / eveniment

Pentru anul 2011:
- pentru pagube materiale: 750.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces: 3.500.000 EUR / eveniment

Pentru anul 2012:
- pentru pagube materiale: 1.000.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces: 5.000.000 EUR / eveniment

Asiguratorii RCA acorda despagubiri si in urmatoarele cazuri:

 • daca prejudiciile au fost produse din culpa conducatorului autovehiculului, inclusiv in cazurile in care conducatorul autovehiculului, la data accidentului:
  1. a condus autovehiculul fara consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului;
  2. nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca autovehiculul respectiv;
  3. nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta autovehiculului respectiv;
 • indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (drumuri publice, incinte, drumuri inchise circulatiei publice, etc.), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;
 • pentru prejudiciile produse de dispozitivele sau instalatiile cu care au fost echipate autovehiculele (pluguri, lame, macarale, etc.), precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
 • daca prejudiciul prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
 • in cazul in care persoanele care solicita despagubiri pentru vatamari corporale sunt membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de autovehicul (daca sunteti transportat intr-un autovehicul care produce un accident de circulatie si suferiti vatamari corporale, puteti cere despagubiri companiei de asigurari);
 • acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;
 • in cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:
  1. acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului, cu exceptia cazurilor de dauna totala,
  2. cheltuielile de transport pana la localitatea de domiciliu al persoanelor transportate in autovehiculul avariat
  3. cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractata de acesta, pana la destinatie;
  4. cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente justificative.

 Daca esti victima unui accident poti aplica aici:Formularul despagubiri

Daca doresti sa devi Agent/Consultant poti aplica aici: Cariera
Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati: Formularul de Contact